تبلیغات
امید ناامیدی های من

با ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ
هم ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩﺯﻫﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ
ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ
مرد ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ
ﺯﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ
ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ
ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ
ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ !
ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩﺍﻣﯿﺪﺍﺻﺎﻟﺖﺍﺩﺏ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ "ﺳﻌﺎﺩﺕﺳﻼﻣﺖﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪگیه


طبقه بندی: جملات انرژی بخش،

تاریخ : چهارشنبه 26 آذر 1393 | 03:05 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
گله دارم.....
از که،نمیدانم....
ازچه،نمیدانم...این روزها دردی بر من سنگینی میکند
که نمیدانم دلیلش کیست،چیست...
بی حس شده ام...خسته ام...
از تمام جهان..
دلم اطمینان میخواهد، و اندکی آرامش...!!!
گفتند اشک بریز، خالی میشوی...
خالی که نشدم هیچ،پر شدم از بی کسی
 که چرا کسی اشک هایم را پاک نمیکند و بگوید
        اشک نریز...
طبقه بندی: دست نوشته،

تاریخ : سه شنبه 4 آذر 1393 | 06:08 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

بر در بیت الحزن نام حسین با خون نوشته

                                      نام عباس علمدار و علی اکبر نوشته

نام عباس دلاور گر شکسته پشت دشمن

                                نام قاسم عون و جعفر یا علی حیدر نوشته

مادرش گفتا عزیزم ای حسینم نور عینم

                                        بر در جنت کلام یا اباالقاسم نوشته

خواهرت زینب بگفتا نور حق پاینده باشد

                                   چونکه هفتاد و دو خط در روز عاشورا نوشته

نام عباس است سقاء کودکان در انتظارند

                                      مادرش در قلب او باب الحوایج را نوشته

تفتی از لطف ابالفضل و حسین آسوده خاطر

                                     چون ز سینه مادرت نام ولی الله نوشته
طبقه بندی: اشعار پدرم،

تاریخ : جمعه 2 آبان 1393 | 12:07 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
دلم میخواهد زندگی ام را موقتا بدهم دست آدمی دیگر و بگویم ...

تو بازی کن تا من برگردم فقط نسوزی ها .... !طبقه بندی: دست نوشته،

تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 08:17 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

ناشنـــــوا باش وقتی همه از محـــال بودن

آرزوهایتــــــــــــــ سخــــن میگوینــــد ...تاریخ : جمعه 13 تیر 1393 | 11:59 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات

حسیـــــــــن

این روزهـا دلـــم که می گیرد

یادِ امام حسیــن می افتـم

دلِ شکسته ام که می سوزد

یادِ حضرت زینب می افتم

بی بهونه اشک هایـم که جاری می شوند

عروسکم را سفت در آغوش می فشارم و

یادِ طفل معصوم،حضرت رقیه، می افتم

هق هق گریه هایـم و خشکی گلویـم

مرا یـادِ علـی اصغر می اندازد

سرخی چشمانـم و قلب تیر خورده ام

مرا یادِ عباس می اندازد

روح آزرده و ملال کشیده ام

مرا یـادِ امام باقـر می اندازد

خلاصه بگویـم

این روزهـا

شدت غــم و اندوهــم

مرا با خود به کـربلا می برد

این روزهـا ،آبـــــ را که می بینم

دلــم بد جوری آتش می گیرد

گریه ی بچه ای را گر بشنوم

دلــم سخت می سوزد

این روزهـا دلـم خیلی می گیرد

اشکــ هایـم مدام روی گونـه هایم می ریزد

این روزهـا،تنهــاییــَم را

بـا حسیــن قسمت می کنم...


السلام علیک یا ابا عبدالله ..

التماس دعـــــا
طبقه بندی: دست نوشته،

تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393 | 02:00 ق.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
گاهی وقتا واقعا به معنای واقعی کلمه خسته ام...

دارم دچار یاس های فلسفی میشم..

خستگی  که روی دوشم مونده  و آرزو ی 1 هفته آرامشی که تحقق نیافت...

داشتم امروز فک میکردم که چند سالمه و کجام؟

شدم

ی امیر 27  ساله که ذهنش 40 سال پیرتر از خودش شده و خستس...

از روابط انسانی خیلی خسته ام

قابلیت درک کردنشونو از دست دادم...

ما در نهایت محبت به یک فرد با یک رفتار ازش زده میشیم و دل سرد.. بعضی وقتا حتی یک حرف

دنیایی ساختیم که خودمون فقط میفهمیمش و اینقدر غرق این دنیامون شدیم که هیچ وقت فکر نکردیم بیرون این تنگ ی دنیای دیگش...

دلم حس ماهی بودنی رو داره که میخاد پر بزنه...

ماهی ها بی آب میمیرن...ولی بدون پر زدن هم میمیرن... ی حتی توی آرزوش هم جونشونو میدن...

خدایا کمکم کن

شاید پریدم .... حداقل به تجربش می ارزه...
طبقه بندی: دست نوشته،

تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393 | 03:28 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون "آرتور اشی" به خاطر خون آلوده ای كه درجریان یك عمل جراحی درسال 1983دریافت كرد به بیماری ایدز مبتلا شد و دربسترمرگ افتاد.

او ازسراسر دنیا نامه هایی از طرفدارانش دریافت كرد
.

یكی از طرفدارانش نوشته بود
:

چراخدا تو را برای چنین بیماری دردناكی انتخاب كرد؟


آرتور در پاسخش نوشت
:

دردنیا 50 میلیون كودك بازی تنیس را آغاز می كنند
.

5 میلیون نفر یاد می گیرند كه چگونه تنیس بازی كنند
.

500 هزارنفر تنیس رادرسطح حرفه ای یادمی گیرند
.

50 هزارنفر پابه مسابقات می گذارند 5000 نفر سرشناس می شوند
.

50 نفربه مسابقات ویمبلدون راه می یابند
.

چهار نفربه نیمه نهائی می رسند و دونفر به فینال


وآن هنگام كه جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم


هرگز نگفتم خدایا چرا من؟


و امروز هم كه ازاین بیماری رنج می كشم هرگز نمی توانم بگویم خدایا چرا من؟طبقه بندی: داستانهای کوتاه و آموزنده،

تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1393 | 03:02 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
                                        خداوندا :

            باشد که بیشتر تسلی دهم تا تسلی یابم!
                در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن !
           در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن !
                زیرا با دادن است که می گیریم !
          با فراموشی خویشتن است که خویشتن را می یابیم !
              با بخشیدن است که بخشوده می شویم !
                     و با مردن است که زنده می شویم !

                                                خدایا....
    از صبرت همین بس که داری مرا تحمل میکنی
 از بخششت همین بس که به من ناسپاس هم، روزی می دهی.طبقه بندی: دست نوشته،

تاریخ : پنجشنبه 8 خرداد 1393 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
 در طواف دل بگفتم با خدایم جمله ای
                                          کاش میشد من نشینم در کنارت لحظه ای

دیده ام بیند ترا چون بلبلی بر تاج گل
                                                                          خوشتر آن هرگز ندیدم مه نشیند روی گل


                                                                                        سی ام/آبان ماه/نود و دو 
طبقه بندی: اشعار پدرم،

تاریخ : یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 | 03:44 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 36 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...